ETHNOISE

bane www UC24

logo CFN

UC24 mobile

Warsztaty dla chórzystów, wykonawców koncertów głównych / Workshops for choristers, performers of main concerts 

wydtow2019

 

ETHNOISE / ETNICZNY HAŁAS

JacekHałas

 

PROWADZĄCY / HOST:

Jacek Hałas

 

MIEJSCE: Sobota, 11 maja, godz. 12, Stary Rynek w Poznaniu

Saturday, 11 May, 12:00, Poznań Old Market

 

FLASH MOB

Podczas warsztatu spróbujemy „wywołać" dźwiękowy pejzaż wsi z czasu przedelektrycznego. Pejzaż składający się z dźwięków natury, nawoływania, dziecięcych wyliczanek, fragmentów pieśni, rytmów tańca wystukiwanych na drewnianej podłodze w stodole... W czasie finalnej prezentacji w środku dużego miasta przywołamy na moment wiatr historii – i wpadniemy razem w czarną dziurę.

During the workshop, the participants will try to "evoke" the sound landscape of the village from the pre-electric time. A landscape consisting of sounds of nature, calls, children's counts, fragments of songs, rhythms of dance tapped on a wooden floor in a barn... During the final presentation in the middle of a big city, we will recall the wind of history for a moment – and fall into a black hole together.

 

Jacek Hałas

Muzykant (akordeon, lira korbowa, fortepian, pasterskie flety i perkusjonalia), śpiewak, tancerz, aktor, kompozytor, performer, rzemieślnik, absolwent poznańskiej ASP. 
Współzałożyciel kilku formacji muzycznych (Reportaż, Bractwo Ubogich, Muzykanci, Lautari, Kapela Hałasów, Kwartet Wiejski, Noiseband, Eastwind), twórca i uczestnik międzynarodowych projektów artystycznych, teatralnych oraz filmowych (A3Teatr, Teatr Strefa Ciszy, Teatr Cinema, Tikkun, Xięga, Vandrelyst, Nomadzi Kultury, Schola Węgajty).
Zajmuje się tradycjami wędrownych śpiewaków, tańcem korowodowym i wirowym, muzyką tradycyjną Europy wschodniej, działalnością warsztatową i edukacyjną. Razem z żoną Alicją (ludowe instrumenty perkusyjne) jako „Nomadzi Kultury" od 2005 r. podróżują po Europie z tradycyjną Jurtą, gdzie prezentują artystyczne przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami ze świata, odwołujące się do szeroko pojętej kultury ludowej. 

Jacek Hałas od lat poszukuje śladów pieśni dziadowskich w żywej tradycji, zapisach etnografów, domowych archiwach. Praktykuje grę na tradycyjnym instrumencie wędrownych śpiewaków – lirze korbowej.  Równolegle z praktykowaniem sztuki opartej na formach tradycyjnych tworzy muzykę dla teatru, filmu i radia.

 

Jacek Hałas

Born in 1965 in Poland. Musician, singer, dancer, composer, performer, graduate of the Academy of Fine Art. As musician spent years on exploring the most interesting and archaic forms of dance, music and craft of Eastern Europe.

Cofounder of the best polish folk bands, art & theater projects, is also involved in traditions of wandering singers, educational activities, deals with experimental music and composes for theater and film.  As 'Nomads of the Culture' Halas family (Jacek, Alicja & 4 kids) travel across Europe with their own Yurt presenting the results of their artistic work,

 

 

CONTACT


Festival Director
prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30


Festival Deputy Director
dr Joanna Piech-Sławecka
tel.: +48 604 525 554

 

CODEAddress of the Festival Office
Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ORGNIZERS
logo UAM logo SPCK logo CK

 

Co-financed by

logo VE

PARTNER PROJEKTU

European Music festival for Young People in Neerpelt

logo European Music festival for Young People in Neerpelt 

Choral Festival Network the international network for choral competitions and festivals

CFN Logo