Participants 2017

bane www UC24

logo CFN

PARTICIPANTS UNIVERSITAS CANTAT 2017

 

„Inclina aurem” Schola Cantorum of the Archbishopric Seminary in Poznań, Poland
Conductor: Fr. Mariusz Białkowski, Ph.D.

 

 

„Inclina aurem” Schola Cantorum of the Archbishopric Seminary in Poznań, Poland
 http://asd.poznan.pl/seminarium/wspolnoty/schola

 

Members of the ensemble comprise selected seminarians of different years at the Archbishopric Seminary in Poznań, who are at the same time students at the Theological Faculty of Adam Mickiewicz University in Poznań (ministry course).

Gregorian chant, religious polyphonic pieces and church hymns form the core of the schola cantorum's repertoire. The ensemble's performances grace liturgy and accompany important ceremonies and events in the seminary, in the Archcathedral Basilica, at the AMU Theological Faculty and during the weekly Latin Mass in the seminary chapel.

The schola cantorum's musical instructor is Fr. Mariusz Białkowski, Ph.D., lecturer at the Academy of Music, who oversees singing in the Seminary and is also the organist coordinator in the Poznań archdiocese.

 

 

Mariusz Białkowski

Jest kapłanem Archidiecezji Poznańskiej. W latach 2001-2005 studiował śpiew gregoriański na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierownictwem Alberta Turco oraz Nino Albarosy, uzyskując tytuł magistra śpiewu gregoriańskiego. Doktoryzował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2008 roku. Swoim zaangażowaniem propaguje idee zapoczątkowane przez mistrza semiologii ojca Eugéne’a Cardine’a OSB. W dorobku ma publikacje naukowe, popularnonaukowe, audycje radiowe, liczne wykłady oraz kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą (Litwa, Słowacja, Szwajcaria, Włochy, Kanada). Jest wykładowcą śpiewu gregoriańskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, gdzie jednocześnie od 2012 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Muzyki Kościelnej, prowadzi wykłady i ćwiczenia z muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Rozpoczął wydawanie rocznika naukowego „Studia Gregoriańskie”, którego jest redaktorem naukowym. Jest założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem scholi gregoriańskiej ”Canticum cordium”. Twórca i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej. Zasiada w Zarządzie Głównym Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (AISCGre) oraz jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

 

PARTICIPANTS UNIVERSITAS CANTAT 2017

CONTACT

Festival Director: Prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30
Festival Deputy Director: AMU prof. Dr hab. Joanna Piech–Sławecka
tel.: +48 604 525 554

CODE

Address of the Festival Office  adres
Collegium Martineum, Św. Marcin 78,
61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORGNIZERS

Logo Chór Kameralnylogo UAM logo SPCK 

 

Co-financed by

logo VE

PARTNER PROJEKTU

CFN LogoChoral Festival Network
the international network
for choral competitions and festivals