Uczestnicy 2017

bane www UC24

logo CFN

Uczestnicy Universitas Cantat 2017

Narodowy Chór Akademicki "Biełaja Wieża" Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, Białoruś
Dyrygent: Irina Angolyuk

 

 

 

Narodowy Chór Akademicki "Biełaja Wieża" Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, Białoruś
 http://www.bstu.by/horovoj-kollektiv-belaya-vezha

 

Chór Akademicki „Biała Wieża” powstał na Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym w 2012 roku. Jego członkowie są studentami takich kierunków, jak inżynieria, budownictwo i ekonomia. Misją zespołu jest poznawanie sztuki śpiewu chóralnego oraz upowszechnianie i pielęgnowanie najlepszych tradycji chóralistyki. Chór znany jest z wysokiego poziomu wokalnego i choreograficznego, emocjonalnej siły występów i różnorodnego repertuaru, na który składają się białoruskie pieśni ludowe, muzyka sakralna oraz utwory kompozytorów dawnych i współczesnych. „Biała Wieża” zdobyła sobie uznanie publiczności środowiska chóralnego dzięki aktywnemu udziałowi w kulturalnych wydarzeniach odbywających się na terenie uniwersytetu, miasta oraz kraju, a także dzięki występom na konkursach i festiwalach. Zespół otrzymał wiele dyplomów i nagród za swoje wysokie umiejętności wykonawcze oraz istotny wkład w sztukę śpiewu, kreatywny rozwój tradycji narodowych oraz czynny udział w festiwalach: „Umiłowanie pieśni”, „Spotkanie Wielkanocne” oraz „Twoja chwila sławy”. Chór otrzymał nagrody Grand Prix na międzynarodowych konkursach „European Cup” i „Sławianoczka”, a podczas Narodowego Festiwalu Studentów „ART Holidays” Minister Edukacji Białorusi przyznał mu dyplom Grand Prix „za długofalową działalność i doniosły wkład w edukację obywatelską, patriotyczną, artystyczną oraz estetyczną młodzieży”. Za swoje zasługi, popularyzację tradycji narodowych oraz aktywność koncertową chór otrzymał w 2016 roku honorowy tytuł „narodowy” od Ministra Kultury Republiki Białorusi.

 

Irina Angolyuk, absolwentka Mińskiego Instytutu Kultury, jest dyrygentem Chóru Akademickiego „Biała Wieża”. Na Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym pełni funkcję kierownika ds. inicjatyw studenckich oraz zajęć kulturalnych i rekreacyjnych. Pod jej przewodnictwem powstały grupy poświęcone teatrowi, choreografii, muzyce instrumentalnej oraz wokalnej. Jest ona również odpowiedzialna za organizację konkursu „Nowa gwiazda BPUT” dla utalentowanych studentów pierwszego roku oraz festiwalu kultur narodowych „Jesteśmy razem”, a także innych inicjatyw i wydarzeń uniwersyteckich.

Pełna energii, otwartości, wyczucia pedagogicznego, obdarzona talentem do budowania więzi w grupie, Irina stwarza atmosferę pasji, kreatywności i zaangażowania. W 2012 roku stworzyła Chór Akademicki „Biała Wieża” i obecnie jest jego dyrektorem artystycznym oraz dyrygentem. Zajmuje się popularyzacją muzyki chóralnej oraz kultury białoruskiej na uniwersytecie. Irina otrzymała wiele dyplomów, które świadczą o jej zasługach i są dowodem uznania jej pracy na polu edukacji i kultury. W 2014 roku otrzymała nagrodę Grand Prix oraz nagrodę specjalną Ministra Edukacji Republiki Białorusi „za niezwykle cenny wkład w podtrzymywanie białoruskich tradycji ludowych i pobudzanie kreatywności artystycznej wśród studentów”.

Swietłana Aleksandrowa, akompaniator chóru, ukończyła Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksima Gorkiego w Mińsku i otrzymała tytuł zawodowy nauczyciela muzyki i akompaniatora. Bierze udział w twórczej działalności chóru i wraz z jego dyrektorem wnosi znaczący wkład w rozwój artystyczny i estetyczny studentów oraz rozwój ich kreatywności.

 Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś

Uczestnicy Universitas Cantat 2017

KONTAKT

Dyrektor Festiwalu: Prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30
Wicedyrektor Festiwalu: Prof. UAM dr hab. Joanna Piech–Sławecka
tel.: +48 604 525 554

CODE

Biuro Festiwalu  adres
Collegium Martineum, ul. Św. Marcin 78,
61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORGANIZATORZY

Logo Chór Kameralnylogo UAM Logo Srowarzyszenie 

PARTNER PROJEKTU

CFN LogoChoral Festival Network
the international network
for choral competitions and festivals