UNIVERSITAS CANTAT 2022

XV Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich
„Universitas Cantat” – 17-21 maja 2022

 

Misja festiwalu:

Międzynarodowy Festiwal „Universitas Cantat” to festiwal promujący muzyczną kulturę akademicką – chóralna i orkiestrową. Do uczestnictwa w każdej jego edycji organizatorzy zapraszają kilkanaście chórów i zespołów orkiestrowych działających przy uczelniach wyższych z całego świata. Zespoły mają okazję zaprezentować muzykę swoich krajów w całej jej różnorodności, a jednocześnie tworzyć przestrzeń do inspirującej wymiany kulturowej i artystycznej. Poznań, miasto, w którym odbywa się Festiwal, to jeden z wiodących ośrodków chóralistyki w Polsce z niezwykle bogatą tradycją w tej dziedzinie. Centrum koncertowym podczas Festiwalu jest przepiękna neorenesansowa sala koncertowa, słynąca ze swojej znakomitej akustyki – Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Niezwykłą atmosferę „Universitas Cantat” tworzą ludzie – radośni, uśmiechnięci, rozśpiewani. Zaangażowani we wspólne dzieło, jakim jest Festiwal. Ich pasja każdorazowo daje dowód na to, że uczestnictwo młodych ludzi w tworzeniu kultury wysokiej jest sprawą ponadnarodową, a wspólne muzykowanie – wartością uniwersalną i stale atrakcyjną.

Festiwal nie jest konkursem.


ORGANIZATORZY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM


UCZESTNICY

Festiwal jest adresowany do klasycznych, jazzowych, popowych, czy etnicznych zespołów akademickich:

 • chórów: mieszanych i jednorodnych (powyżej 40 osób zespoły uiszczają dodatkową opłatę za osobę wg cennika),
 • zespołów wokalnych,
 • orkiestr i big bandów akademickichdo 50 osób (zespoły większe uiszczają opłatę za dodatkowe osoby).


TERMIN WYDARZENIA

Międzynarodowa część XV Festiwalu UNIVERSITAS CANTAT 2022 dla chórów i orkiestr uniwersyteckich odbędzie się w Poznaniu w dniach 17 – 21 maja 2022 roku. Natomiast recitale poznańskich zespołów uniwersyteckich odbędą się w kwietniu i maju 2022.


KONCERTY FESTIWALOWE

W ramach Festiwalu uczestnicy obowiązkowo biorą udział w 3 koncertach:

 1. Koncert Główny w Auli UAM – półrecital (25-30 minut):
  • program składający się głównie z utworów rodzimych kompozytorów/z tradycji muzycznej kraju uczestnika lub w idiomie, w którym zespół się specjalizuje;
 1. Koncert Dodatkowy w Wielkopolsce (domy kultury, kościoły etc.) – recital (45-60 minut):
  • program dowolny, w zależności od miejsca;
 1. Koncert Finałowy UC 2022 w Auli UAM, który składa się z krótkiej prezentacji indywidualnej oraz utworu finałowego:
  • Nuty utworu finałowego będą przesłane do uczestników drogą mailową ok. 2 miesiące przed Festiwalem.
  • Chór zobowiązuje się do starannego przygotowania utworu finałowego i do uczestnictwa w warsztatach i we wspólnych próbach w ramach Festiwalu. Dyrektor Festiwalu zastrzega sobie prawo zweryfikowania opanowania utworu przez chóry. Niespełnienie wymagań dotyczących przygotowania dzieła może spowodować wykluczenie z Festiwalu.

 

KOSZTY

       1. Uczestnicy sami pokrywają koszty transportu, tzn.:
        • Przyjazd do Poznania i powrót
        • opłaty parkingowe – w razie konieczności
        • korzystanie z komunikacji publicznej w Poznaniu – w razie konieczności
        • transfer na koncert w regionie
        • Biuro Festiwalowe może na prośbę chóru zorganizować transfer na terenie Poznania w trakcie Festiwalu (transport z i na lotnisko Ławica w Poznaniu bądź z dworca kolejowego transport na koncert w Wielkopolsce). Zryczałtowany koszt: 450€)
       2. Opłata wpisowa wynosi odpowiednio:
         

        dla chórów i orkiestr polskich

        200 zł/os.

         

        dla chórów i orkiestr zagranicznych

        50 euro/os.

       3. UWAGA: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu (po dniu 30 stycznia 2022 r.) opłata nie podlega zwrotowi.
       4. Brak uiszczenia opłaty wpisowej w terminie do 30 grudnia 2021 r. (bez ustalenia z organizatorami) jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Festiwalu.
       5. Zespoły same odpowiadają za ubezpieczenia zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków i in.
       6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.
       7. Osoby dodatkowe (ponad limit- 40 osób dla chórów, 50 dla orkiestr) ponoszą opłatę całościową w kwocie 170 euro/700 zł, która zawiera koszty wpisowego, noclegów i wyżywienia.


ZAKWATEROWANIE

       1. Zapewniamy BEZPŁATNE NOCLEGI w standardzie HOSTEL/DOM STUDENCKI (pokoje wieloosobowe, wspólne łazienki)
       2. Opłata za noclegi za przedłużenie pobytu wg tabeli:
          chóry i zespoły wokalne do 40 osób orkiestry do 50 osób
          hostel brak dodatkowych opłat brak dodatkowych opłat
          każda dodatkowa doba 100 zł / 25 euro / os. 100 zł / 25 euro / os.
          na życzenie zespołu Biuro Festiwalu może zorganizować zakwaterowanie w wyższym standardzie, co wiąże się ze stosowną dopłatą.
        Szczegóły do ustalenia z Biurem Festiwalu.
       3. Zespoły polskie:

        • przyjeżdżają 17 maja, we wtorek (pierwszy posiłek to śniadanie we środę 18 maja),
        • w zależności od przyjazdu – pierwszy koncert 18 maja w regionie, koncert na Auli wg grafiku, koncert finałowy 21 maja.
        • wyjeżdżają 22 maja, w niedzielę po śniadaniu.
       4. Zespoły zagraniczne:

        • przyjeżdżają 16 maja, w poniedziałek (pierwszy posiłek to śniadanie we wtorek 17 maja),
        • pierwszy koncert 17 maja w regionie, koncerty na Auli UAM w Poznaniu wg grafiku, koncert finałowy 21 maja.
        • wyjeżdżają 22 maja, w niedzielę po śniadaniu.
       5. Biuro Festiwalu, na życzenie zespołu, służy pomocą przy przedłużaniu pobytu w Poznaniu.


WYŻYWIENIE

Festiwal zapewnia w ciągu dnia 2 BEZPŁATNE POSIŁKI: śniadania i obiady/obiadokolacje,

 

WYDARZENIA FESTIWALOWE

       1. W trakcie trwania Festiwalu uczestnicy mają okazję do integracji w klubie festiwalowym (szczegóły w trakcie organizacji Festiwalu).
       2. Dyrygenci są zaproszeni do wymiany doświadczeń artystycznych.
       3. Spotkanie przedstawicieli zespołów (dyrygentów i prezesów) z Rektorem UAM.
       4. Integracja w klubie festiwalowym (szczegóły w trakcie organizacji Festiwalu).


INFORMACJE DODATKOWE

       1. Organizatorzy mają prawo do nieodpłatnego i nieograniczonego rejestrowania oraz odtwarzania całości lub fragmentów prezentacji uczestników, a także do wykorzystywania nagrań na wszelkich polach eksploatacji.
       2. Festiwal zapewnia materiały festiwalowe: programy, plakaty, identyfikatory etc.
       3. Festiwal może wspomóc zespoły zagraniczne w organizacji dłuższej trasy koncertowej w Polsce.


ZASADY REKRUTACJI

       1. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
       2. Organizatorzy „Universitas Cantat” rekrutują uczestników na podstawie nadesłanych aplikacji z załącznikami (w tym nagrań), dbając o wysoki poziom wykonawczy Festiwalu.
       3. Terminy:

termin czynność

2 listopada 2021

Termin na zgłoszenie chęci uczestnictwa w Festiwalu poprzez złożenie formularza aplikacyjnego z załącznikami.
 1. FORMULARZ APLIKACJI do pobrania
 2. ZAŁĄCZNIKI:
  • nagrania – 3 utwory o zróżnicowanym charakterze z ostatnich dwóch lat
  • zdjęcie zespołu w jakości HD, 300 DPI
  • nuty wszystkich utworów z podanych programów koncertowych w formacie PDF
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

15 listopada 2021

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

30 listopada 2021

Możliwość rezygnacji z udziału w festiwalu poprzez przesłanie pisemnej rezygnacji do Sekretarza Festiwalu
(może być w drodze elektronicznej)

30 grudnia 2021

Termin wpłaty opłaty wpisowej.

rachunek bankowy nr:

EURO IBAN: PL 44 1240 6609 1978 0010 4746 2792

SWIFT: PKO PL PW

PLN 87 1240 6609 1111 0010 4746 2688

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań

Tytuł:
opłata wpisowa Universitas Cantat 2022/registration fee Universitas Cantat 2022

1 kwietnia 2022

Możliwość przesłania korekty programów i materiałów do druku.

  

KONTAKT Z BIUREM FESTIWALU:

adres mailowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa

www.cantat.amu.edu.pl

Biuro Festiwalu  adres

ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland


Osoby do kontaktu:

Dyrektor Festiwalu

prof. Krzysztof Szydzisz

+48 608 30 70 30

Wicedyrektor Festiwalu

dr Joanna Piech–Sławecka

+48 604 525 554

Sekretarz Generalny

mgr Szymon Kałuża

+48 661 108 537

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KONTAKT

 

Dyrektor Festiwalu
prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30


Wicedyrektor Festiwalu
dr Joanna Piech-Sławecka
tel.: +48 604 525 554

 

Biuro Festiwalu  adres
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


ORGANIZATORZY

 

Współfinansowane ze środków

 

 

PARTNER PROJEKTU

European Music festival for Young People in Neerpelt