WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ DLA SCHOL AKADEMICKICH

bane www UC24

logo CFN

UC24 mobile

pod patronatem Universitas Cantat 2017 

"OMNIS TERRA CANTAT" (Niech cała ziemia śpiewa)

Warsztaty odbędą się w dniach 20-21 maja, a finałem będzie wspólne muzykowanie
oraz oprawa Mszy św.
w kościele oo. Franciszkanów przy ul. Garbary (przy Placu Bernardyńskim) w Poznaniu.

bembenek


Prowadzący:

Paweł Bębenek – kompozytor, dyrygent
Jakub Tomalak – dyrygent, kompozytor, wieloletni wykładowca UAM

 

Miejsce:

Poznań, Klasztor ojców Franciszkanów, ul. Garbary (przy pl. Bernardyńskim)
oraz Collegium Historicum UAM, św. Marcin 78


Termin:

20 maja 2017 - warsztaty
21 maja 2017 – warsztaty, Msza święta i krótki koncert w kościele ojców franciszkanów przy pl. Bernardyńskim o godz. 20.30


Zgłoszenia:

indywidualne
termin zgłoszeń: 15 maja 2017 przez formularz zgłoszeniowy
Opłata wynosi 35 zł od osoby - płatne na miejscu


Organizator:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Patronat:

Festiwal Universitas Cantat 2017
Święty Wojciech Dom Medialny


Koordynator projektu:
Emilia Mielewska
Telefon 508 557 069
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Warsztaty są dedykowane osobom śpiewającym w duszpasterstwach akademickich, chórach kościelnych i innym osobom zainteresowanym muzyką liturgiczną.

Warsztaty prowadzone są przez cenionych dyrygentów i kompozytorów, Pawła Bębenka i Jakuba Tomalaka, związanych z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym, którzy na co dzień zajmują się popularyzacją śpiewu liturgicznego, prowadząc kilkadziesiąt warsztatów w roku.

Celem warsztatów jest stworzenie wspólnej oprawy liturgii, zwrócenie uwagi na piękno głosu, wartość pracy w chórze i rozwój osobisty tak amatorów, jak i osób zawodowo zajmujących się muzyką. Patronat merytoryczny: Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2017.

  

REGULAMIN

Warsztatów Muzyki Liturgicznej „OMNIS TERRA CANTAT”


§ 1

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Warsztatów Muzyki Liturgicznej „OMNIS TERRA CANTAT” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM

 2. Organizator zaprasza do uczestnictwa przede wszystkim studentów, członków schol i duszpasterstw akademickich, ale też wszystkie osoby, którym bliska jest muzyka liturgiczna i sakralna.

 3. Sponsorzy i przyjaciele:
  Święty Wojciech Dom Medialny,
  Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2017


§ 2

Czas i miejsce

 1. Warsztaty odbędą się w dniach 20-21 maja 2017r. wg harmonogramu na www.cantat.amu.edu.pl

 2. Zajęcia odbywać się będą w klasztorze ojców franciszkanów w Poznaniu przy ul. Garbary 22 oraz w coll. Historicum UAM na ul. Św. Marcin 78.


§ 3

Warsztaty

 1. Warsztaty przeznaczone są dla studentów i wszystkich osób młodych duchem, śpiewających lub/i grających na instrumentach, głównie (nie jest to warunek konieczny) działających lub chcących działać przy jednym z Duszpasterstw Akademickich w Poznaniu.

 2. Rezerwacją miejsca na warsztatach jest rejestracja w formularzu zgłoszeniowym. O miejscu na warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Aby dokonać rejestracji, Uczestnik musi potwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Potwierdzam swój udział w Warsztatach Muzyki Liturgicznej „OMNIS TERRA CANTAT”. Zaświadczam, że zapoznałem się z treścią REGULAMINU warsztatów i akceptuję zawarte w nim warunki.
  Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM”.

 3. Opłata za uczestnictwo w warsztatach jest bezzwrotna i pokrywa: koszt uczestnictwa w warsztatach, nuty, ciepłe i zimne napoje.

 4. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i nie zapewnia noclegów.

 5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń i niezakwalifikowaniu wszystkich kandydatów na listę uczestników warsztatów Organizator sporządzi rezerwową listę uczestników. Osoba znajdująca się na liście rezerwowej będzie mogła wziąć udział w warsztatach w przypadku pojawienia się dodatkowego miejsca na liście uczestników.

 6. Ilość miejsc jest ograniczona.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie warsztatów.


§ 4.

Uprawnienia i obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik po przybyciu na warsztaty zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się w recepcji, gdzie po dokonaniu wszelkich formalności i uiszczeniu opłaty otrzyma komplet nut i identyfikator.

 2. Uczestnik jest zobowiązany do szanowania i korzystania z otrzymanych materiałów warsztatowych.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do noszenia identyfikatora przez cały okres trwania warsztatów.

 4. Uczestnik jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach, do regularnego i punktualnego na nie przybywania, wykonywania poleceń instruktorów oraz Organizatora.

 5. Zabrania się palenia tytoniu oraz picia alkoholu na terenie należącym do klasztoru oo. franciszkanów.

 6. Zabroniony jest udział w warsztatach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu, bez zwrotu wpłaconych kosztów.


§ 5

Organizacja pracy warsztatów “OMNIS TERRA CANTAT”

 1. Uczestnik Warsztatów jest zobligowany do aktywnego i twórczego angażowania się w działania warsztatowe.

 2. Zajęcia odbywać się będą:
  - 20 maja 2017 r. od godziny 10:00 do 18:00 (z przerwą na obiad)
  - 21 maja 2017 r. od godziny 10:00 do końca koncertu po Mszy Świętej rozpoczynającej się o godzinie 20:30 (z przerwami)

 1. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć częstotliwość przerw oraz czas ich trwania może ulec zmianie – decyzję podejmują prowadzący wraz z Organizatorem.

 2. Filmowanie oraz fotografowanie podczas warsztatów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego.

 3. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.


§ 6

Prawa do artystycznych wykonań

 1. Uczestnicy Warsztatów Muzyki Liturgicznej „OMNIS TERRA CANTAT” wyrażają zgodę i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do wykonań warsztatowych, z prawem przenoszenia na osoby trzecie, w zakresie określonym w pkt. 2.

 2. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 1 obejmuje następujące pola eksploatacji:

- utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

- utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

- zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

- wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

- rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;

- umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Duszpasterstwa i podmiotów z nim związanych;

- publiczne odtworzenie;

- wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.


§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do respektowania zapisów niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 3. Wszelkie zmiany niniejszego dokumentu wymagają formy pisemnej.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ORGANIZATORZY
logo UAM  Logo Chór Kameralny Logo Srowarzyszenie

 

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

 

  MKiDN  samorzad WLKP  poznan Logo UE logo UAM
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
nazwa zadania: WeBEUnited - West-Balkan and Europe united, Musical Synergies for Young Artists - Polska/Macedonia.


PATRONAT MEDIALNY

  TVP KULTURA     TVPPoznan    iks    chortownia pl   poznan  Nasz Głos Poznański Radio Poznan PION CMYK na biaaym tle

 

PARTNERZY

 

  pchch logo   CKZ   the piano house Logo EMJ   DK RONDO ICF Murowana

 

 

 

KONTAKT

Dyrektor Festiwalu
prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30


Wicedyrektor Festiwalu
dr Joanna Piech-Sławecka
tel.: +48 604 525 554

 

CODE

Biuro Festiwalu  adres
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ORGANIZATORZY
logo UAM Logo Srowarzyszenie Logo Chór Kameralny

 

Współfinansowane ze środków

Logo UE

#poznanwpiera
Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

 

PARTNER PROJEKTU

European Music festival for Young People in Neerpelt

logo European Music festival for Young People in Neerpelt 

Choral Festival Network the international network for choral competitions and festivals

CFN Logo