REGULAMIN 2017

XIII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich
„Universitas Cantat” – 16-20 maja 2017

 

Misja festiwalu:

Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” to festiwal promujący muzyczną kulturę akademicką. Do uczestnictwa w każdej jego edycji organizatorzy zapraszają kilkanaście chórów i zespołów orkiestrowych działających przy uczelniach wyższych z całego świata. Zespoły mają okazję zaprezentować muzykę swoich krajów w całej jej różnorodności, a jednocześnie – poprzez udział w wykonaniu dzieła finałowego – włączyć się w promowanie muzyki polskiej. Wszystkie te działania tworzą przestrzeń do inspirującej wymiany kulturowej i artystycznej. 

Poznań, miasto, w którym odbywa się Festiwal, to jeden z wiodących ośrodków chóralistyki w Polsce z niezwykle bogatą tradycją w tej dziedzinie. Centrum koncertowym podczas Festiwalu jest przepiękna neorenesansowa sala koncertowa, słynąca ze swojej znakomitej akustyki – Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Niezwykłą atmosferę „Universitas Cantat” tworzą ludzie – radośni, uśmiechnięci, rozśpiewani. Zaangażowani we wspólne dzieło, jakim jest Festiwal. Ich pasja każdorazowo daje dowód na to, że uczestnictwo młodych ludzi w tworzeniu kultury wysokiej jest sprawą ponadnarodową, a wspólne muzykowanie – wartością uniwersalną i stale atrakcyjną..

Festiwal ma charakter niekonkursowy.
Więcej informacji na www.cantat.amu.edu.pl.


ORGANIZATORZY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM


UCZESTNICY

Festiwal jest adresowany do zespołów akademickich:

 • chórów: mieszanych i jednorodnych do 40 osób (zespoły większe uiszczają opłatę za dodatkowe osoby),
 • zespołów wokalnych,
 • orkiestr akademickich do 50 osób (zespoły większe uiszczają opłatę za dodatkowe osoby).


TERMIN WYDARZENIA

XIII Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-20 maja 2017 roku.


KONCERTY FESTIWALOWE

W ramach Festiwalu uczestnicy obowiązkowo biorą udział w 3 koncertach:

 1. Koncert Główny w Auli UAM – półrecital (20 minut):
  • program składający się głównie z utworów rodzimych kompozytorów/z tradycji muzycznej kraju uczestnika lub w idiomie, w którym zespół się specjalizuje;
 1. Koncert Dodatkowy w Wielkopolsce (domy kultury, kościoły etc.) – recital (40-60 minut):
  • program dowolny, w zależności od miejsca;
 1. Koncert Finałowy w Auli UAM:
  • prezentacja 1 utworu dowolnego (3 minuty),
  • wspólne wykonanie UTWORU FINAŁOWEGO (partytura zostanie przesłana po zakwalifikowaniu zespołu do uczestnictwa w Festiwalu).


UTWÓR FINAŁOWY

        1. Utwór skomponowany specjalnie dla „Universitas Cantat”.
        2. Prawykonanie utworu finałowego tradycyjnie odbywa się podczas KONCERTU FINAŁOWEGO.
        3. Nuty utworu finałowego są przesyłane do uczestników drogą mailową 2-3 miesiące przed Festiwalem.
        4. Goszczące na Festiwalu chóry obowiązkowo uczestniczą we wspólnych próbach do utworu finałowego, według grafiku.
        5. Chór zobowiązuje się do starannego przygotowania utworu finałowego jeszcze przed Festiwalem i do uczestnictwa we wspólnych próbach w ramach Festiwalu. Dyrektor Festiwalu zastrzega sobie prawo zweryfikowania opanowania utworu przez chóry. Niespełnienie wymagań dotyczących przygotowania dzieła może spowodować wykluczenie z Festiwalu.

KOSZTY

       1. Uczestnicy sami pokrywają koszty transportu, tzn.:
        • Przyjazd do Poznania i powrót
        • w trakcie Festiwalu – dojazd na koncert w Wielkopolsce i powrót do Poznania (maksymalna odległość: 70 km);
        • opłaty parkingowe – w razie konieczności
        • korzystanie z komunikacji publicznej w Poznaniu – w razie konieczności
       2. Zespoły korzystające z transportu lotniczego lub kolejowego mogą skorzystać z pośrednictwa Festiwalu w wynajmie autokaru (transfer do hostelu i przejazd na koncert dodatkowy).
       3. Opłata wpisowa wynosi odpowiednio:
         

        dla chórów i orkiestr polskich

        100 zł/os.

         

        dla chórów i orkiestr zagranicznych

        30 euro/os.

       4. UWAGA: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu (po dniu 15 lutego 2017 r.) opłata nie podlega zwrotowi.
       5. Brak uiszczenia opłaty wpisowej w terminie do 15 lutego 2017 r. (bez ustalenia z organizatorami) jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Festiwalu.
       6. Zespoły same odpowiadają za ubezpieczenia zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków i in.
       7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.
       8. Osoby dodatkowe (ponad limit- 40 osób dla chórów, 50 dla orkiestr) ponoszą opłatę całościową w kwocie 150 euro/600 zł, która zawiera koszty wpisowego, noclegów i wyżywienia.


ZAKWATEROWANIE

       1. Zapewniamy BEZPŁATNE NOCLEGI – dla maks. 40 osób (w tym dyrygent i kierowcy) w standardzie hostelowym/domów studenckich w terminach 15–21.05 (dla zespołów zagranicznych) i 16–21.05  (dla zespołów polskich).
       2. Opłata za noclegi za przedłużenie pobytu wg tabeli:
          chóry i zespoły wokalne 

        do 40 osób

        orkiestry 

        do 50 osób

          hostel brak dodatkowych opłat brak dodatkowych opłat
          każda dodatkowa doba 80 zł / 20 euro / os. 80 zł / 20 euro / os.
          na życzenie zespołu Biuro Festiwalu może zorganizować zakwaterowanie w wyższym standardzie, co wiąże się ze stosowną dopłatą.
        Szczegóły do ustalenia z Biurem Festiwalu.
       3. Zespoły polskie:

        • przyjeżdżają 16 maja, we wtorek (pierwszy posiłek to śniadanie we środę 17 maja),
        • wyjeżdżają 21 maja, w niedzielę po śniadaniu.
       4. Zespoły zagraniczne:

        • przyjeżdżają 15 maja, w poniedziałek (pierwszy posiłek to śniadanie we wtorek 16 maja),
        • wyjeżdżają 21 maja, w niedzielę po śniadaniu.
       5. Biuro Festiwalu, na życzenie zespołu, służy pomocą przy przedłużaniu pobytu w Poznaniu.


WYŻYWIENIE

Festiwal zapewnia w ciągu dnia 2 BEZPŁATNE POSIŁKI: śniadania i obiady/obiadokolacje, dodatkowo w dniu Koncertu Finałowego kolację po koncercie w ramach imprezy zamykającej Festiwal.

    16 MAJA
wtorek
17 MAJA
środa
18 MAJA
czwartek
19 MAJA
piątek
 20 MAJA
sobota
 21 MAJA
niedziela
  Ś O Ś O Ś O Ś O Ś O K Ś
  zespoły polskie     x x x x x x x x x x
  zespoły zagraniczne x x x x x x x x x x x x

 

WYDARZENIA FESTIWALOWE

       1. W trakcie trwania Festiwalu uczestnicy mają okazję do integracji w klubie festiwalowym (szczegóły w trakcie organizacji Festiwalu).
       2. Dyrygenci są zaproszeni do wymiany doświadczeń artystycznych.
       3. Spotkanie przedstawicieli zespołów (dyrygentów i prezesów) z Rektorem UAM.


INFORMACJE DODATKOWE

       1. Organizatorzy mają prawo do nieodpłatnego i nieograniczonego rejestrowania oraz odtwarzania całości lub fragmentów prezentacji uczestników, a także do wykorzystywania nagrań na wszelkich polach eksploatacji.
       2. Festiwal zapewnia materiały festiwalowe: programy, plakaty, identyfikatory etc.
       3. Festiwal może wspomóc zespoły zagraniczne w organizacji dłuższej trasy koncertowej w Polsce.


ZASADY REKRUTACJI

       1. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
       2. Organizatorzy „Universitas Cantat” rekrutują uczestników na podstawie nadesłanych aplikacji z załącznikami (w tym nagrań), dbając o wysoki poziom wykonawczy Festiwalu.
       3. Terminy:

termin czynność

do 1 grudnia 2016

Termin na zgłoszenie chęci uczestnictwa w Festiwalu poprzez złożenie formularza aplikacyjnego z załącznikami.
 1. FORMULARZ APLIKACJI do pobrania
 2. ZAŁĄCZNIKI:
  • nagrania – 3 utwory o zróżnicowanym charakterze z ostatnich dwóch lat
  • zdjęcie zespołu o minimalnej rozdzielczości 500 x 500 pikseli, 300 DPI
  • nuty wszystkich utworów z podanych programów koncertowych w formacie PDF

do 5 stycznia 2017

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

do 15 lutego 2017

Możliwość rezygnacji z udziału w festiwalu poprzez przesłanie pisemnej rezygnacji do Sekretarza Festiwalu
(może być w drodze elektronicznej)

do 15 lutego 2017

Termin wpłaty opłaty wpisowej.

rachunek bankowy nr:

EURO IBAN: PL 44 1240 6609 1978 0010 4746 2792

SWIFT: PKO PL PW

PLN 87 1240 6609 1111 0010 4746 2688

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM
ul. Literacka 181, 60-461 Poznań

Tytuł:
opłata wpisowa Universitas Cantat 2017/registration fee Universitas Cantat 2017

do 1 kwietnia 2017

Możliwość przesłania korekty programów i materiałów do druku.

 

RAMOWY PROGRAM FESTIWALU

  16 MAJA
wtorek
17 MAJA
środa
18 MAJA
czwartek
19 MAJA
piątek
20 MAJA
sobota
9:00-10:00 Zwiedzanie Poznania
z przewodnikam 
Rozśpiewka / Warsztaty Rozśpiewka / Warsztaty Rozśpiewka / Warsztaty Rozśpiewka / Warsztaty
10:30-13:00 Próba
utworu finałowego
Próba
utworu finałowego
Próba
utworu finałowego
Próba
generalna utworu finałowego
14:00-17:00 Lunch / Próby akustyczne Lunch / Próby akustyczne Lunch / Próby akustyczne Lunch Lunch
19:00-21:30 Koncert Inauguracyjny
+ Prezentacje chórów
– aula UAM
 Prezentacje chórów
w Auli UAM
Prezentacje chórów
w Auli UAM
 16:30 – wyjazd na koncert w Wielkopolsce / Koncert w Auli
– gość specjalny
Koncert finałowy
ok.22:00-?? Impreza w klubie festiwalowym Impreza w klubie festiwalowym Impreza w klubie festiwalowym Impreza w klubie festiwalowym Impreza zamykająca Festiwal

UWAGA: Powyższy program ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie
 

KONTAKT Z BIUREM FESTIWALU:

adres mailowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa

www.cantat.amu.edu.pl

Biuro Festiwalu  adres

ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

Biuro Festiwalu – telefon/fax.

+48 61 829 3930


Osoby do kontaktu:

Dyrektor Festiwalu

prof. Krzysztof Szydzisz

+48 608 30 70 30

 

Wicedyrektor Festiwalu

dr Joanna Piech–Sławecka

+48 604 525 554

 

Sekretarz Generalny

mgr Szymon Kałuża

+48 661 108 537

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KONTAKT

 

Dyrektor Festiwalu
prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30


Wicedyrektor Festiwalu
dr Joanna Piech-Sławecka
tel.: +48 604 525 554

 

Biuro Festiwalu  adres
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


ORGANIZATORZY


 

SPONSORZY

 sww logo

projekt dofinansowano ze środków Miasta Poznania

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zadanie publiczne współfinansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017
– komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017.

 

PARTNER PROJEKTU

European Music festival for Young People in Neerpelt