REGULAMIN 2017

bane www UC24

logo CFN

UC24 mobile

XIII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich
„Universitas Cantat” – 16-20 maja 2017

 

Misja festiwalu:

Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” to festiwal promujący muzyczną kulturę akademicką. Do uczestnictwa w każdej jego edycji organizatorzy zapraszają kilkanaście chórów i zespołów orkiestrowych działających przy uczelniach wyższych z całego świata. Zespoły mają okazję zaprezentować muzykę swoich krajów w całej jej różnorodności, a jednocześnie – poprzez udział w wykonaniu dzieła finałowego – włączyć się w promowanie muzyki polskiej. Wszystkie te działania tworzą przestrzeń do inspirującej wymiany kulturowej i artystycznej. 

Poznań, miasto, w którym odbywa się Festiwal, to jeden z wiodących ośrodków chóralistyki w Polsce z niezwykle bogatą tradycją w tej dziedzinie. Centrum koncertowym podczas Festiwalu jest przepiękna neorenesansowa sala koncertowa, słynąca ze swojej znakomitej akustyki – Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Niezwykłą atmosferę „Universitas Cantat” tworzą ludzie – radośni, uśmiechnięci, rozśpiewani. Zaangażowani we wspólne dzieło, jakim jest Festiwal. Ich pasja każdorazowo daje dowód na to, że uczestnictwo młodych ludzi w tworzeniu kultury wysokiej jest sprawą ponadnarodową, a wspólne muzykowanie – wartością uniwersalną i stale atrakcyjną..

Festiwal ma charakter niekonkursowy.
Więcej informacji na www.cantat.amu.edu.pl.


ORGANIZATORZY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM


UCZESTNICY

Festiwal jest adresowany do zespołów akademickich:

 • chórów: mieszanych i jednorodnych do 40 osób (zespoły większe uiszczają opłatę za dodatkowe osoby),
 • zespołów wokalnych,
 • orkiestr akademickich do 50 osób (zespoły większe uiszczają opłatę za dodatkowe osoby).


TERMIN WYDARZENIA

XIII Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” odbędzie się w Poznaniu w dniach 16-20 maja 2017 roku.


KONCERTY FESTIWALOWE

W ramach Festiwalu uczestnicy obowiązkowo biorą udział w 3 koncertach:

 1. Koncert Główny w Auli UAM – półrecital (20 minut):
  • program składający się głównie z utworów rodzimych kompozytorów/z tradycji muzycznej kraju uczestnika lub w idiomie, w którym zespół się specjalizuje;
 1. Koncert Dodatkowy w Wielkopolsce (domy kultury, kościoły etc.) – recital (40-60 minut):
  • program dowolny, w zależności od miejsca;
 1. Koncert Finałowy w Auli UAM:
  • prezentacja 1 utworu dowolnego (3 minuty),
  • wspólne wykonanie UTWORU FINAŁOWEGO (partytura zostanie przesłana po zakwalifikowaniu zespołu do uczestnictwa w Festiwalu).


UTWÓR FINAŁOWY

        1. Utwór skomponowany specjalnie dla „Universitas Cantat”.
        2. Prawykonanie utworu finałowego tradycyjnie odbywa się podczas KONCERTU FINAŁOWEGO.
        3. Nuty utworu finałowego są przesyłane do uczestników drogą mailową 2-3 miesiące przed Festiwalem.
        4. Goszczące na Festiwalu chóry obowiązkowo uczestniczą we wspólnych próbach do utworu finałowego, według grafiku.
        5. Chór zobowiązuje się do starannego przygotowania utworu finałowego jeszcze przed Festiwalem i do uczestnictwa we wspólnych próbach w ramach Festiwalu. Dyrektor Festiwalu zastrzega sobie prawo zweryfikowania opanowania utworu przez chóry. Niespełnienie wymagań dotyczących przygotowania dzieła może spowodować wykluczenie z Festiwalu.

KOSZTY

       1. Uczestnicy sami pokrywają koszty transportu, tzn.:
        • Przyjazd do Poznania i powrót
        • w trakcie Festiwalu – dojazd na koncert w Wielkopolsce i powrót do Poznania (maksymalna odległość: 70 km);
        • opłaty parkingowe – w razie konieczności
        • korzystanie z komunikacji publicznej w Poznaniu – w razie konieczności
       2. Zespoły korzystające z transportu lotniczego lub kolejowego mogą skorzystać z pośrednictwa Festiwalu w wynajmie autokaru (transfer do hostelu i przejazd na koncert dodatkowy).
       3. Opłata wpisowa wynosi odpowiednio:
         

        dla chórów i orkiestr polskich

        100 zł/os.

         

        dla chórów i orkiestr zagranicznych

        30 euro/os.

       4. UWAGA: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu (po dniu 15 lutego 2017 r.) opłata nie podlega zwrotowi.
       5. Brak uiszczenia opłaty wpisowej w terminie do 15 lutego 2017 r. (bez ustalenia z organizatorami) jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Festiwalu.
       6. Zespoły same odpowiadają za ubezpieczenia zdrowotne, od następstw nieszczęśliwych wypadków i in.
       7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne podejmowane przez organizacje ochrony praw autorskich.
       8. Osoby dodatkowe (ponad limit- 40 osób dla chórów, 50 dla orkiestr) ponoszą opłatę całościową w kwocie 150 euro/600 zł, która zawiera koszty wpisowego, noclegów i wyżywienia.


ZAKWATEROWANIE

       1. Zapewniamy BEZPŁATNE NOCLEGI – dla maks. 40 osób (w tym dyrygent i kierowcy) w standardzie hostelowym/domów studenckich w terminach 15–21.05 (dla zespołów zagranicznych) i 16–21.05  (dla zespołów polskich).
       2. Opłata za noclegi za przedłużenie pobytu wg tabeli:
          chóry i zespoły wokalne 

        do 40 osób

        orkiestry 

        do 50 osób

          hostel brak dodatkowych opłat brak dodatkowych opłat
          każda dodatkowa doba 80 zł / 20 euro / os. 80 zł / 20 euro / os.
          na życzenie zespołu Biuro Festiwalu może zorganizować zakwaterowanie w wyższym standardzie, co wiąże się ze stosowną dopłatą.
        Szczegóły do ustalenia z Biurem Festiwalu.
       3. Zespoły polskie:

        • przyjeżdżają 16 maja, we wtorek (pierwszy posiłek to śniadanie we środę 17 maja),
        • wyjeżdżają 21 maja, w niedzielę po śniadaniu.
       4. Zespoły zagraniczne:

        • przyjeżdżają 15 maja, w poniedziałek (pierwszy posiłek to śniadanie we wtorek 16 maja),
        • wyjeżdżają 21 maja, w niedzielę po śniadaniu.
       5. Biuro Festiwalu, na życzenie zespołu, służy pomocą przy przedłużaniu pobytu w Poznaniu.


WYŻYWIENIE

Festiwal zapewnia w ciągu dnia 2 BEZPŁATNE POSIŁKI: śniadania i obiady/obiadokolacje, dodatkowo w dniu Koncertu Finałowego kolację po koncercie w ramach imprezy zamykającej Festiwal.

    16 MAJA
wtorek
17 MAJA
środa
18 MAJA
czwartek
19 MAJA
piątek
 20 MAJA
sobota
 21 MAJA
niedziela
  Ś O Ś O Ś O Ś O Ś O K Ś
  zespoły polskie     x x x x x x x x x x
  zespoły zagraniczne x x x x x x x x x x x x

 

WYDARZENIA FESTIWALOWE

       1. W trakcie trwania Festiwalu uczestnicy mają okazję do integracji w klubie festiwalowym (szczegóły w trakcie organizacji Festiwalu).
       2. Dyrygenci są zaproszeni do wymiany doświadczeń artystycznych.
       3. Spotkanie przedstawicieli zespołów (dyrygentów i prezesów) z Rektorem UAM.


INFORMACJE DODATKOWE

       1. Organizatorzy mają prawo do nieodpłatnego i nieograniczonego rejestrowania oraz odtwarzania całości lub fragmentów prezentacji uczestników, a także do wykorzystywania nagrań na wszelkich polach eksploatacji.
       2. Festiwal zapewnia materiały festiwalowe: programy, plakaty, identyfikatory etc.
       3. Festiwal może wspomóc zespoły zagraniczne w organizacji dłuższej trasy koncertowej w Polsce.


ZASADY REKRUTACJI

       1. Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
       2. Organizatorzy „Universitas Cantat” rekrutują uczestników na podstawie nadesłanych aplikacji z załącznikami (w tym nagrań), dbając o wysoki poziom wykonawczy Festiwalu.
       3. Terminy:

termin czynność

do 1 grudnia 2016

Termin na zgłoszenie chęci uczestnictwa w Festiwalu poprzez złożenie formularza aplikacyjnego z załącznikami.
 1. FORMULARZ APLIKACJI do pobrania
 2. ZAŁĄCZNIKI:
  • nagrania – 3 utwory o zróżnicowanym charakterze z ostatnich dwóch lat
  • zdjęcie zespołu o minimalnej rozdzielczości 500 x 500 pikseli, 300 DPI
  • nuty wszystkich utworów z podanych programów koncertowych w formacie PDF

do 5 stycznia 2017

Ogłoszenie wyników rekrutacji.

do 15 lutego 2017

Możliwość rezygnacji z udziału w festiwalu poprzez przesłanie pisemnej rezygnacji do Sekretarza Festiwalu
(może być w drodze elektronicznej)

do 15 lutego 2017

Termin wpłaty opłaty wpisowej.

rachunek bankowy nr:

EURO IBAN: PL 44 1240 6609 1978 0010 4746 2792

SWIFT: PKO PL PW

PLN 87 1240 6609 1111 0010 4746 2688

Odbiorca:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM
ul. Literacka 181, 60-461 Poznań

Tytuł:
opłata wpisowa Universitas Cantat 2017/registration fee Universitas Cantat 2017

do 1 kwietnia 2017

Możliwość przesłania korekty programów i materiałów do druku.

 

RAMOWY PROGRAM FESTIWALU

  16 MAJA
wtorek
17 MAJA
środa
18 MAJA
czwartek
19 MAJA
piątek
20 MAJA
sobota
9:00-10:00 Zwiedzanie Poznania
z przewodnikam 
Rozśpiewka / Warsztaty Rozśpiewka / Warsztaty Rozśpiewka / Warsztaty Rozśpiewka / Warsztaty
10:30-13:00 Próba
utworu finałowego
Próba
utworu finałowego
Próba
utworu finałowego
Próba
generalna utworu finałowego
14:00-17:00 Lunch / Próby akustyczne Lunch / Próby akustyczne Lunch / Próby akustyczne Lunch Lunch
19:00-21:30 Koncert Inauguracyjny
+ Prezentacje chórów
– aula UAM
 Prezentacje chórów
w Auli UAM
Prezentacje chórów
w Auli UAM
 16:30 – wyjazd na koncert w Wielkopolsce / Koncert w Auli
– gość specjalny
Koncert finałowy
ok.22:00-?? Impreza w klubie festiwalowym Impreza w klubie festiwalowym Impreza w klubie festiwalowym Impreza w klubie festiwalowym Impreza zamykająca Festiwal

UWAGA: Powyższy program ma charakter wyłącznie orientacyjny i może ulec zmianie
 

KONTAKT Z BIUREM FESTIWALU:

adres mailowy

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa

www.cantat.amu.edu.pl

Biuro Festiwalu  adres

ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

Biuro Festiwalu – telefon/fax.

+48 61 829 3930


Osoby do kontaktu:

Dyrektor Festiwalu

prof. Krzysztof Szydzisz

+48 608 30 70 30

 

Wicedyrektor Festiwalu

dr Joanna Piech–Sławecka

+48 604 525 554

 

Sekretarz Generalny

mgr Szymon Kałuża

+48 661 108 537

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORGANIZATORZY
logo UAM  Logo Chór Kameralny Logo Srowarzyszenie

 

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

 

  MKiDN  samorzad WLKP  poznan Logo UE logo UAM
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
nazwa zadania: WeBEUnited - West-Balkan and Europe united, Musical Synergies for Young Artists - Polska/Macedonia.


PATRONAT MEDIALNY

  TVP KULTURA     TVPPoznan    iks    chortownia pl   poznan  Nasz Głos Poznański Radio Poznan PION CMYK na biaaym tle

 

PARTNERZY

 

  pchch logo   CKZ   the piano house Logo EMJ   DK RONDO ICF Murowana

 

 

 

KONTAKT

Dyrektor Festiwalu
prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30


Wicedyrektor Festiwalu
dr Joanna Piech-Sławecka
tel.: +48 604 525 554

 

CODE

Biuro Festiwalu  adres
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


ORGANIZATORZY


loogo CK

 

SPONSORZY

logo ZAIKS  sww logo

logo Poznan

projekt dofinansowano ze środków Miasta Poznania

logo MKIDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo MSZ

Zadanie publiczne współfinansowane przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017
– komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017.

PARTNER PROJEKTU

European Music festival for Young People in Neerpelt

logo European Music festival for Young People in Neerpelt 

Choral Festival Network the international network for choral competitions and festivals

CFN Logo