KONKURS KOMPOZYTORSKI na Dzieło Finałowe

na Dzieło Finałowe XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat 2015” w Poznaniu

Międzynarodowy Festiwal „Universitas Cantat”, którego XII edycja odbędzie się w dniach 24–27 czerwca 2015 roku w Poznaniu to forum prezentacji akademickiej kultury muzycznej. Misją Festiwalu jest promowanie polskiej twórczości wokalnej i wokalno–instrumentalnej w kontekście artystycznego wydarzenia wielokulturowego. Tradycją Universitas Cantat jest zamawianie dzieła u kompozytorów polskich, oraz wspólne przygotowanie i wykonanie w czasie Koncertu Finałowego. Owocem dotychczasowych edycji jest 10 kompozycji, w tym autorstwa: Krzesimira Dębskiego, Marka Jasińskiego, Zbigniewa Kozuba, Romualda Twardowskiego, Miłosza Bembinowa, Pawła Łukaszewskiego, Jacka Sykulskiego.

Nowością Festiwalu jest KONKURS KOMPOZYTORSKI na dzieło XII edycji, które zostanie wykonane przez Chór Chórów i Polską Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, 27 czerwca 2015 roku.

 1. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM
Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” w Poznaniu
 1. KONKURS zostaje ogłoszony z dniem 10 maja 2014 roku.
 1. PRZEDMIOTEM KONKURSU jest utwór na chór mieszany z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej o czasie trwania zawierającym się w przedziale od 15 do 20 minut, przy czym Organizatorzy proponują kompozytorom 3 różne teksty w języku łacińskim do wyboru (Arion Owidiusza, Bachus, Carmina Burana lub Do przyjaciół, Carmina Burana). Możliwe jest także wykorzystanie innych tekstów w języku łacińskim, które nawiązują do uniwersalnych wartości społecznych i budowania więzi oraz współpracy środowisk akademickich z całego świata.

Wytyczne do kompozycji wynikające ze specyfiki aparatu wykonawczego i Festiwalu:

 • dzieło możliwe do przygotowania w czasie Festiwalu (uczestnicy wcześniej otrzymują i przygotowują partie wokalne);
 • obsada chóralna: kilka zespołów, tworzących około 300-osobowy chór mieszany;
 • obsada orkiestry: Vn I, Vn II, Vla, Vc, Cb;
 • możliwość dodania do obsady 1–2 solistów-wokalistów.

Szczególnie punktowane będą kompozycje zawierające nowoczesne spojrzenie na śpiew chóralny, techniki wokalne, a także kompozycje zawierające elementy wizualizacji lub ruchu scenicznego – możliwego do zrealizowania przy dużym aparacie wykonawczym.

 1. KONKURS jest otwarty dla młodych polskich kompozytorów, w tym studentów akademii muzycznych, a także teamów (np. twórców kompozycji i wizualizacji) – osób do 35 roku życia, tj. maksymalnie kończących 35 lat w dniu upłynięcia terminu składania prac.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 20 PLN, którą należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM
ul. Literacka 181, 60–461 Poznań
NIP 777–27–01-278
nr konta: PLN: 87 1240 6609 1111 0010 4746 2688
IBAN: PL 44 1240 6609 1978 0010 4746 2792
SWIFT: PKO PL PW

Tytułem: opłata wpisowa na konkurs kompozytorski „Universitas Cantat 2015”


PARTYTURY
dotąd niepublikowane, niewykonywane i nienagrodzone na innych konkursach (wydrukowane i oprawione w 3 egzemplarzach), opatrzone godłem,
wraz z ZAŁĄCZNIKAMI należy nadsyłać pocztą do dnia 30 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Biuro Festiwalu Universitas Cantat
al. Niepodległości 26, 61–714 Poznań
z dopiskiem „KONKURS KOMPOZYTORSKI”

PARTYTURA:

 • Pierwsza strona partytury musi zawierać godło uczestnika, tytuł utworu oraz informację o czasie trwania;
 • Druga strona partytury musi zawierać spis głosów i instrumentów użytych w utworze.

ZAŁĄCZNIKI:
Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co partytura, zawierającą:

 • imię i nazwisko kompozytora, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail;
 • biogram uczestnika;
 • potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej;
 • kopię dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika (paszport, dowód osobisty);
 • oprócz tego partyturę należy przesłać w pliku PDF (wygenerowany z programu do edycji nut, bądź czytelny skan rękopisu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. NAGRODA:
  Nagrodą w konkursie jest:
 • prawykonanie utworu podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” w Poznaniu, w Auli UAM, 27 czerwca 2015 r. przez uczestników Festiwalu wraz z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal;
 • nagranie i wydanie na płycie CD po Festiwalu. Prawykonania oraz nagrania „live” dokonają chóry uczestniczące w XII edycji Festiwalu;
 • nagroda finansowa w kwocie 4000 PLN, ufundowana ze środków Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZaiKS;
 • zaproszenie na Festiwal oraz uczestnictwo w przygotowaniu utworu i produkcji Koncertu Finałowego.
 1. JURY KONKURSU:

Agnieszka Duczmal – przewodnicząca

oraz członkowie Rady Programowej Festiwalu:

Dr Milosz Bembinow
Prof. Zbigniew Kozub
Prof. Paweł Łukaszewski
Prof. Krzysztof Szydzisz – dyrektor Festiwalu;

Sekretarz Konkursu:

dr Joanna Piech–Sławecka.

Jury dokona werdyktu w terminie nieprzekraczającym 15.01.2015 r.

 1. WYNIKI KONKURSU:
  Uczestnicy KONKURSU zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach dnia 16.01.2015 r. drogą mailową. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.cantat.amu.edu.pl.

Nagrodzony uczestnik zobowiązany będzie do nadesłania czytelnych i starannie opracowanych głosów orkiestrowych, a także parytury chóralnej wraz z wyciągiem fortepianowym do celów prób w formie elektronicznej (pliki PDF) w terminie do dnia 1.02.2015 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Jury ma prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, ma także prawo do przyznania nagród specjalnych i/lub innych wyróżnień. Decyzje Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu. Do rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych obowiązuje polskojęzyczna wersja regulaminu.
 3. Koordynatorem konkursu jest:

Dr Joanna Piech-Sławecka
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 604 525 554 tel/fax +48 61 829 3930


KONTAKT

 

Dyrektor Festiwalu
prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30


Wicedyrektor Festiwalu
dr Joanna Piech-Sławecka
tel.: +48 604 525 554

 

Biuro Festiwalu  adres
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 


ORGANIZATORZY

 

Współfinansowane ze środków

 

 

PARTNER PROJEKTU

European Music festival for Young People in Neerpelt