KONKURS KOMPOZYTORSKI na Dzieło Finałowe

bane www UC24

logo CFN

UC24 mobile

na Dzieło Finałowe XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat 2015” w Poznaniu

Międzynarodowy Festiwal „Universitas Cantat”, którego XII edycja odbędzie się w dniach 24–27 czerwca 2015 roku w Poznaniu to forum prezentacji akademickiej kultury muzycznej. Misją Festiwalu jest promowanie polskiej twórczości wokalnej i wokalno–instrumentalnej w kontekście artystycznego wydarzenia wielokulturowego. Tradycją Universitas Cantat jest zamawianie dzieła u kompozytorów polskich, oraz wspólne przygotowanie i wykonanie w czasie Koncertu Finałowego. Owocem dotychczasowych edycji jest 10 kompozycji, w tym autorstwa: Krzesimira Dębskiego, Marka Jasińskiego, Zbigniewa Kozuba, Romualda Twardowskiego, Miłosza Bembinowa, Pawła Łukaszewskiego, Jacka Sykulskiego.

Nowością Festiwalu jest KONKURS KOMPOZYTORSKI na dzieło XII edycji, które zostanie wykonane przez Chór Chórów i Polską Orkiestrę Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, 27 czerwca 2015 roku.

 1. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM
Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” w Poznaniu
 1. KONKURS zostaje ogłoszony z dniem 10 maja 2014 roku.
 1. PRZEDMIOTEM KONKURSU jest utwór na chór mieszany z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej o czasie trwania zawierającym się w przedziale od 15 do 20 minut, przy czym Organizatorzy proponują kompozytorom 3 różne teksty w języku łacińskim do wyboru (Arion Owidiusza, Bachus, Carmina Burana lub Do przyjaciół, Carmina Burana). Możliwe jest także wykorzystanie innych tekstów w języku łacińskim, które nawiązują do uniwersalnych wartości społecznych i budowania więzi oraz współpracy środowisk akademickich z całego świata.

Wytyczne do kompozycji wynikające ze specyfiki aparatu wykonawczego i Festiwalu:

 • dzieło możliwe do przygotowania w czasie Festiwalu (uczestnicy wcześniej otrzymują i przygotowują partie wokalne);
 • obsada chóralna: kilka zespołów, tworzących około 300-osobowy chór mieszany;
 • obsada orkiestry: Vn I, Vn II, Vla, Vc, Cb;
 • możliwość dodania do obsady 1–2 solistów-wokalistów.

Szczególnie punktowane będą kompozycje zawierające nowoczesne spojrzenie na śpiew chóralny, techniki wokalne, a także kompozycje zawierające elementy wizualizacji lub ruchu scenicznego – możliwego do zrealizowania przy dużym aparacie wykonawczym.

 1. KONKURS jest otwarty dla młodych polskich kompozytorów, w tym studentów akademii muzycznych, a także teamów (np. twórców kompozycji i wizualizacji) – osób do 35 roku życia, tj. maksymalnie kończących 35 lat w dniu upłynięcia terminu składania prac.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wniesienie bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 20 PLN, którą należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM
ul. Literacka 181, 60–461 Poznań
NIP 777–27–01-278
nr konta: PLN: 87 1240 6609 1111 0010 4746 2688
IBAN: PL 44 1240 6609 1978 0010 4746 2792
SWIFT: PKO PL PW

Tytułem: opłata wpisowa na konkurs kompozytorski „Universitas Cantat 2015”


PARTYTURY
dotąd niepublikowane, niewykonywane i nienagrodzone na innych konkursach (wydrukowane i oprawione w 3 egzemplarzach), opatrzone godłem,
wraz z ZAŁĄCZNIKAMI należy nadsyłać pocztą do dnia 30 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Biuro Festiwalu Universitas Cantat
al. Niepodległości 26, 61–714 Poznań
z dopiskiem „KONKURS KOMPOZYTORSKI”

PARTYTURA:

 • Pierwsza strona partytury musi zawierać godło uczestnika, tytuł utworu oraz informację o czasie trwania;
 • Druga strona partytury musi zawierać spis głosów i instrumentów użytych w utworze.

ZAŁĄCZNIKI:
Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co partytura, zawierającą:

 • imię i nazwisko kompozytora, datę urodzenia, numer telefonu i adres e-mail;
 • biogram uczestnika;
 • potwierdzenie przelewu opłaty wpisowej;
 • kopię dokumentu potwierdzającego wiek uczestnika (paszport, dowód osobisty);
 • oprócz tego partyturę należy przesłać w pliku PDF (wygenerowany z programu do edycji nut, bądź czytelny skan rękopisu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. NAGRODA:
  Nagrodą w konkursie jest:
 • prawykonanie utworu podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” w Poznaniu, w Auli UAM, 27 czerwca 2015 r. przez uczestników Festiwalu wraz z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal;
 • nagranie i wydanie na płycie CD po Festiwalu. Prawykonania oraz nagrania „live” dokonają chóry uczestniczące w XII edycji Festiwalu;
 • nagroda finansowa w kwocie 4000 PLN, ufundowana ze środków Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZaiKS;
 • zaproszenie na Festiwal oraz uczestnictwo w przygotowaniu utworu i produkcji Koncertu Finałowego.
 1. JURY KONKURSU:

Agnieszka Duczmal – przewodnicząca

oraz członkowie Rady Programowej Festiwalu:

Dr Milosz Bembinow
Prof. Zbigniew Kozub
Prof. Paweł Łukaszewski
Prof. Krzysztof Szydzisz – dyrektor Festiwalu;

Sekretarz Konkursu:

dr Joanna Piech–Sławecka.

Jury dokona werdyktu w terminie nieprzekraczającym 15.01.2015 r.

 1. WYNIKI KONKURSU:
  Uczestnicy KONKURSU zostaną poinformowani przez Organizatora o wynikach dnia 16.01.2015 r. drogą mailową. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.cantat.amu.edu.pl.

Nagrodzony uczestnik zobowiązany będzie do nadesłania czytelnych i starannie opracowanych głosów orkiestrowych, a także parytury chóralnej wraz z wyciągiem fortepianowym do celów prób w formie elektronicznej (pliki PDF) w terminie do dnia 1.02.2015 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Jury ma prawo do nieprzyznania żadnej nagrody, ma także prawo do przyznania nagród specjalnych i/lub innych wyróżnień. Decyzje Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu. Do rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych obowiązuje polskojęzyczna wersja regulaminu.
 3. Koordynatorem konkursu jest:

Dr Joanna Piech-Sławecka
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 604 525 554 tel/fax +48 61 829 3930

ORGANIZATORZY
logo UAM  Logo Chór Kameralny Logo Srowarzyszenie

 

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

 

  MKiDN  samorzad WLKP  poznan Logo UE logo UAM
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
nazwa zadania: WeBEUnited - West-Balkan and Europe united, Musical Synergies for Young Artists - Polska/Macedonia.


PATRONAT MEDIALNY

  TVP KULTURA     TVPPoznan    iks    chortownia pl   poznan  Nasz Głos Poznański Radio Poznan PION CMYK na biaaym tle

 

PARTNERZY

 

  pchch logo   CKZ   the piano house Logo EMJ   DK RONDO ICF Murowana

 

 

 

KONTAKT

Dyrektor Festiwalu
prof. Krzysztof Szydzisz
tel.: +48 608 30 70 30


Wicedyrektor Festiwalu
dr Joanna Piech-Sławecka
tel.: +48 604 525 554

 

CODE

Biuro Festiwalu  adres
ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań, Poland

www: www.cantat.amu.edu.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ORGANIZATORZY
logo UAM Logo Srowarzyszenie Logo Chór Kameralny

 

Współfinansowane ze środków

Logo UE

#poznanwpiera
Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

 

PARTNER PROJEKTU

European Music festival for Young People in Neerpelt

logo European Music festival for Young People in Neerpelt 

Choral Festival Network the international network for choral competitions and festivals

CFN Logo